Európa történelme

Go down

Európa történelme Empty Európa történelme

Témanyitás  Herico on Szer. Feb. 02, 2011 1:25 pm

Egyesült Királyság törénelme
Jelenlegi uralkodó:Viktória

409:angolok, szászok és jüt törzsek telepedtek le
597:Canterburyi Szent Ágoston vezette pápai misszió megtérítette a wessexi királyt és megalapította az angol egyházat.
789-795:a viking támadások
832-860:Kenneth Macalpin vezetésével megalapították a Skót Királyság elődjét.
860: a dánok leigázták Kelet-Angliát, Northumbriát és Kelet-Merciát.
10.század:a Wessex-dinasztia legyőzte a dánokat és kiterjesztette hatalmát egész Angliára
1215: Földnélküli János aláírta a Magna Chartát.
1301:I.Eduárd meghódította Walest
1337:A százéves háború kezdete,ami Franciaország és Anglia között folyt
1455:a rózsák háborúja
1534:VII.Henrik elszakadt a pápaságtól és feloszlatta a szerzetesrendeket; az anglikán egyház megalapítása
1588:az angol flotta legyőzte a spanyol hajóhadat
1603:Anglia perszonálunióra lép Skóciával,a skót Stuart dinasztia uralkodásának kezdete
1707:Anglia és Skócia egyesül és létrejön az Nagy-Britannia Egyesült Királyság
1714:Hannover-ház trónra lépése
1775-1783:az amerikai függetlenségi háború,elvesztek az északi gyarmatok

Francia Császárság történelme
Jelenlegi uralkodó:III.Napóleon

5. század eleje:a frankok letelepednek a Rajna folyó torkolatvidékénél
481:a Meroving-dinasztia sarja,Klodvig felvette a keresztény hitet
534: a Burgund Királyság elfoglalása
732:Martell Károly legyőzte az arabokat
751:Karoling-dinasztia
756:Kis Pipin segítségével megalakul a Pápai Állam
800:Nagy Károly-t a pápa kiemelkedő érdemeiért római császárrá koronázza
843:verduni szerződés,melyben Nagy Károly unokái három részre osztották a Birodalmat
987:a Karoling-ház kihalása
1328:kihal a Capeting-ház
1337:angol hadüzenet Franciaországnak,a százéves háború kitörése
1415:Azincourt-i csata(angol győzelem)
1420:troyes-i béke
1428:Orleans visszafoglalása Jeanne d’Arc segítségével
1429:VII.Károly Reimsben királlyá koronázták
1436:Párizs bevétele
1453:az angolok kiűzése Franciaországból,kivéve Calais
1525:a paviai csata
1685:a nantes-i ediktum
1700:a spanyol Habsburg-dinasztia kihalása
1701-1714:a spanyol örökösödési háború
1789.július 12:a francia forradalom kitörése
1789.augusztus 26:Emberi és polgári jogok nyilatkozata
1792. április 20:hadüzenet a Habsburg Birodalomnak
1793:Anglia megszervezte a franciaellenes koalíciót
1794:a franciák betörtek Spanyolországba és Németalföldre
1795:megalakult a Direktórium
1796:Bonaparte Napóleon átvette az itáliai francia sereg irányítását
1797:az osztrákok is vereséget szenvedtek Itáliában, ezzel az első koalíció felbomlott.
1799:Napóleon megdöntötte a Direktórium hatalmát
1799:II.franciaellenes koalíció
1804:Napóleont I.Napóleon néven császárrá koronázzák VII.Pius pápa jelenlétében
1809:győri csata
1813:lipcsei vereség
1814.április 11.:Napóleon lemond a császári címről,a francia királyság helyreállítása
1815.március 1.:Napóleon partra száll Franciaországban
1815. július 15:Napóleon második bukása
1848. február 24.: Lajos Fülöp király lemondott a trónról Párizs grófja javára;a II.Francia Köztársaság kikiálltása
1851. december 2:Charles Louis Napoléon Bonaparte puccsot hajtott végre és feloszlatta a nemzetgyűlést;a II.Francia Császárság megalakulása
1853–1856:a krími háború
1870:Franciaország parlamentáris mondarchiává vált

Német Császárság történelme
Jelenlegi uralkodó:I.Vilmos

962:a Német-Római Birodalom létrejötte
1356- a német Aranybulla, a hét választófejedelem rögzítése
1517:Luther Márton fellépése
1555:az augsburgi vallásbéke
1618-1648: a harmincéves háború
1648:vesztfáliai béke
1806:a Német-Római Birodalom felbomása
1814:bécsi kongresszus,a Német Szövetség megalapítása
1871:megalakul az egységes Németország
1871. január 18:Versaillesben kikiálltották a Német Császárságot

Spanyol Királyság történelme
Jelenlegi uralkodó:Amadé

409:a germán törzsek megtámadták Hispániát
419:Vizigót Királyság megalakulása
711:a muzulmánok legyőzik az utolsó gót királyt Roderiket
714:az arab sereg elfoglalta az egész félszigetet
1492:Kolumbusz Kristóf partra száll az Újvilágban
1519:Cortés hadjárata a mexikói aztékok ellen
1523:Pedro de Alvandaro elfoglalja a maja területeket
1531: Francisco Pizarro a perui Inka Birodalmat döntötte meg
1808:a francia seregek behatolnak Spanyolországba és spanyolország veszti el gyarmatait
1814:megkoronázzák VII.Ferdinándot

Olasz Királyság
Jelenlegi uralkodó:II.Viktor Emánuel

i. e. 753:Róma megalapítása
i. e. 509:a római köztársaság megalakulása
i.e. 27:Octavianus császárrá koronázása
395:a birodalom kettészakad
476:a Nyugat-Római Birodalom bukása
568-774 : Itália legnagyobb részén a longobárdok uralkodnak
8-11. század: Dél-Itáliában "tengeri köztársaságok" alakulnak: Amalfi, Gaeta, Nápoly, kiűzik az arabokat
1059: Dél-Itáliában a pápa elismeri a normann uralmat
13-14. század: Közép-Itália legnagyobb részén az egyház uralkodik
13-14. század: Észak-Itália: Velence tengeri köztársasága hatalma csúcsán, Milánóban a Visconti-ház uralkodása
1442: V.Alfonz ( Aragónia királya ) a két Szicília királya lesz
16. század: a Habsburg-ház és Franciaország harcol a kis államokra tagolódott észak-olasz területekért
1527: V. Károly császár serege kifosztja Rómát
1713: utrechti béke;a Habsburg Birodalom megkapja Nápoly és Szardínia területét, a Savoyai-ház elnyeri Szicíliát.
1738: bécsi béke: Nápolyt és Szicíliát a spanyol Bourbonok szerzik meg, Firenzében kihal a Medici család, a Toszkánai Nagyhercegség is a Habsburg–Lotaringiai-házé lesz.
1796: Napoléon Bonaparte tábornok seregei elfoglalták Itáliát.
1858: megszületett a plombiersi egyezmény
1870: kitört a porosz–francia háború. III. Napóleon kivonta csapatait a Pápai államból, így szeptember 20-án az olasz csapatok bevonultak Rómába. A pápa a Vatikánba húzódott vissza.

Vatikán történelme
Jelenlegi pápa:IX.Piusz

37-41:Caligula császár a mai Vatikán területén kocsiversenypályát kezdett el építeni
326:az első templom;a konstantinusi bazilika, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Szent Pétert eltemették.
754-756:Kis Pipin adományokat ad a Pápai Államnak
1870:a Pápai Állam megszünése

Osztrák-Magyar Monarchia történelme
Jelenlegi uralkodó:I.Ferenc József

Magyar Királyság
895:Honfoglalás
1000. december 25:Vajkot I.István néven királlyá koronázzák
1222:Aranybulla
1278 - Morvamezei ütközet, Osztrák Hercegség Habsburg kézre kerül
1301:kihal az Árpád-ház
1526:mohácsi csata
1541:az ország három részre szakad
1568:tordai országgyűlés
1678:Thököly Imre vezetésével forradalom tört ki a Habsburgok ellen
1711:szatmári béke,mely lezárta a Rákóczi Ferenc által szervezett forradalmat
1848/49:forradalom és szabadságharc a Habsburg elnyomás ellen
1867:Kiegyezés,létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia

Habsburg Birodalom
907:ennsburgi csata
1485:Hunyadi Mátyás elfoglalja Bécst
1618–1648:harmincéves háború
1797–1814 :napóleoni háborúk
1867:Kiegyezés

Dán Királyság történelme
Jelenlegi uralkodó:IX.Keresztély

1397:létrejött a Kalmár Unió (Dánia,Svédország,Norvégia)
1523:Sévdország kilépésével felbomlott az unió
1536:Dánia evangélikus vallású lett
1658:Roskildei béke
1849. június 5:Dánia államformája alkotmányos monarchia lett
1864:Dánia lemond Schleswig-Holsteinről Poroszország javára.

Ororsz Birodalom történelme
Jelenlegi uralkodó:II.Sándor

862-1240:Kijevi Rusz
1240-1380:Arany Horda
1380-1613:Moszkvai Nagyfejedelemség
1725-1796:terjeszkedés,reformok
1853-1856:krími háború
1856-tól:II.Sándor cár,jobbágyfelszabadítás,terjeszkedés

Svájc történelme
Jelenlegi vezető:Johann Ulrich Schiess szövetségi kancellár

6–9. század:kereszténység felvétele
1291:a három kanton aláírta a szövetségi levelet
1648:a vesztfáliai békében az európai államok elismerték Svájc és Hollandia semlegességét és a Habsburg Birodalomtól való függetlenségét.
1798:a francia forradalom hadserege leigázta Svájcot és létrehozta a Helvét Köztársaságot.
1815:a bécsi kongresszus visszaállította Svájc függetlenségét
1848:a szövetségi alkotmány elfogadása

Portugál Királyság történelme
Jelenlegi uralkodó:I.Lajos

711 : a vizigótok vereséget szenvedtek a muzulmán berberektől, a terület mór uralom alá került
868 : III. Alfonz asztúriai király hadvezére, Vímara Peres visszahódította Galícia nyugati, tengermelléki részén a Minho és a Douro folyók közti területet, ahol megszervezték az első portugál grófságot (Condado de Portucale). A grófság és vele a Vímara-ház 1071-ig maradt fenn.
871 : III. Alfonz asztúriai király visszafoglalta a móroktól Coimbrát, és a mai Portugália középső részén 878-ban megszervezte Coimbra grófságot.
925 : Froilaz Alfonz elűzése után II. Ordoño leóni király Ramiro fia (a későbbi II. Ramiro leóni király lett az első portugál grófság és Coimbra grófság hűbérura. Felvette a „portugál területek királya” címet, és ezzel névlegesen ő vált az első portugál királlyá.
926 : Ramiro Viseuban rendezte be királyi székhelyét; ezt az udvart 930-ig tartotta fenn.
981 : Coimbra grófság ismét a Córdobai Kalifátus uralma alá került.
1009 : a Córdobai Kalifátusból kiszakadt a Coimbra grófság területét is magába foglaló Badajoz taifa (független mór királyság).
1064 : Nagy Ferdinánd, Kasztília és León királya visszafoglalta a móroktól a Mondego folyótól északra eső területeket, ahol másodszor is megszervezte Coimbra grófságot.
1071 : a pedrosói csatában II. García tönkreverte az ellene lázadó Nuño Mendes hadait. Az első portugál grófságot felszámolta; területét Coimbrához csatolta.
1093 : Vitéz Alfonz létrehozta a második portugál grófságot; Portugália grófjává lánya férjét, Burgundi Henriket tette.
1139 : I. (Alapító) Alfonz a független Portugália királyává nyilvánította magát.
1248 : Algarve visszahódításával befejeződött a mórok kiűzése.
1267 : Kasztília elismerte az önálló portugál királyságot.
1415 : Ceuta bevétele, a gyarmati terjeszkedés kezdete.
1419–25 : Tengerész Henrik betelepíttette a Madeira-szigeteket.
1494 : a tordesillasi szerződés.
1500 : Brazília felfedezése.
1549 : Tomé de Sousa megkezdte Brazília tervszerű gyarmatosítását, betelepítését.
1580–1640 : perszonálunió Spanyolországgal.
1623–1654 : holland kísérlet Brazília gyarmatosítására
1695 után : a brazil aranybányák fellendítik a gazdaságot.
1756 : Pombal miniszter, a felvilágosult abszolutizmus
1763 : a rabszolgaság megszüntetése (a gyarmatok kivételével)
1807 : a királyi udvar Brazíliába menekül a francia megszállás elől
1822 : liberális alkotmány, alkotmányos monarchia
1831 : polgárháború a trón birtoklásért

Belga Királyság történelme
Jelenlegi uralkodó:II.Lipót

486:a frank törzsek betörése
843:verduni szerződés
1433: Jó Fülöp burgundi herceg hódítással, vásárlással és házasodással uralma alatt egyesítette a Németalföldön található legtöbb feudális államot, köztük Belgium és Luxemburg legnagyobb részét is.
1549: V. Károly kiadta a Pragmatica Sanctio dokumentumot, amely a Habsburg-házon belüli öröklési kérdések rendezése mellett hivatalosan is megalakította a Spanyol-Németalföldet
1568:a kitört háború során Orániai Vilmos herceg vezetésével a lázadók megpróbálták elűzni a spanyolokat
1597:Turnhouti csata
1794-1814:francia megszállás
1815-1830:Egyesült Holland Királyság
1830. júniusa: Franciaországban ismét forradalom tört ki, amelyet a belga hazafiak nagy figyelemmel kísértek
1830. augusztus 25-e: Daniel Auber operájának, a La Muette de Portici előadását követően kitört a belga forradalom is, és a francia értelmiség, illetve a hadsereg támogatásával kivívta az ország függetlenségét.
1839:a megkötött Londoni szerződésben elismerték Belgium függetlenségét.

Svéd-Norvég Unió történelme
Jelenlegi uralkodó:II.Oszkár

Svédország
1389:Kalmár Unió
1523:reformáció

Norvégia
872: Széphajú Harald megalapította az egységes norvég államot
1537: Norvégiában bevezették a protestantizmust, megszüntették a trondheimi érsekséget
1814: a kieli békében Dánia lemondott Norvégiáról, ám Svédország katonai erővel ismét perszonálunióba kényszerítette
Herico
Herico
Admin

Posts : 548
Join date : 2010. Jul. 12.
Age : 27

http://imperializmus.hungarianforum.net / http://battleweb.uw.hu

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.